Dịch Vụ Tư Vấn Và Quản Lý Bất Động Sản

  • Home
  • Dịch Vụ Tư Vấn Và Quản Lý Bất Động Sản
  • 01/05/2021
  • Realestat_Admin
  • Dịch vụ hoạt động Realestat
  • 305 view

Dịch Vụ Tư Vấn Và Quản Lý Bất Động Sản

Chia sẻ :

Dịch Vụ Tư Vấn Và Quản Lý Bất Động Sản

Dịch vụ tư vấn bất động sản

Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.

Bạn đang muốn đầu tư vào một dự án bất động sản nhưng chưa biết phải làm như thế nào? Hay bạn là một bên đi mua nhà chung cư nhưng lại không biết phải soạn thảo hợp đồng mua bán nà như thế nào để đảm bảo quyền lợi của mình cho tốt nhất? Rất rất nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản mà bạn có thể gặp phải và việc tìm đến một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản là một trong những giải pháp tối ưu.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và được phép hoạt động trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Tư vấn pháp luật về bất động sản;

– Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;

– Tư vấn về tài chính bất động sản;

– Tư vấn về giá bất động sản;

– Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Dịch vụ quản lý bất động sản

Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.

Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

– Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất;

– Tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản;

– Tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa bất động sản;

– Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng hợp đồng;

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất.

 

Nội dung, thời gian, phạm vi quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá dịch vụ quản lý bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.


       Gọi cho chúng tôi theo hotline: 036.335.5945 Đức Minh để được tư vấn 

 

 

Bất động sản nổi bật

Tốc Độ - Minh Bạch - Chuyên Nghiệp

Liên kết